Suspensyon ng Klase sa mga Paaralan (Agosto 19,2013)