Kanselasyon ng Pasok sa Munisipyo (Agosto 20,2013)