SUSPENSYON NG PASOK SA LOKAL NA PAMAHALAAN-NOVEMBER 8,2013