Suspensyon ng Klase sa mga Paaralan at Pasok sa mga Tanggapan ng Lokal na Pamahalaan ng Gen. Trias(August 8, 2012)